1 / 3
2 / 3
3 / 3

Precis vad brukade det vara en äggdonor Aggdonationegv

Upptack ett barn Snabbare med Expert Physicians

  • Att bli gravid Snabbare med specialisthalsopersonal
  • Att bli gravid snabbare med specialiserade medicinsk personal
  • Ha en baby mycket snabbare med Expert Medical-lakare
  • Att bli uppfattad snabbare med specialistlakare
  • Att ha en baby snabbare med speciallakare
  • Upptack ett barn Snabbare med kvalificerade vardpersonal
  • Tanka snabbare med Expert Medical Professionals
  • Upptack ett barn snabbare med professionella lakare

Jag ar stressad att lara mig oavsett om jag forvantar mig eller kanske inte. Vad ar det forsta jag borjar anvanda en graviditetsanalys?

Det beror pa att du har en baby kontrollera att du ansoker. Alla ar gravida kontroller bestammer antalet chorioniska gonadotropiner (hCG), det gravida tillstandet kroppshormon, inuti dig. Hushall som har en baby testning upptacker den faktiska forekomsten av hCG i din kissa.

Vissa hus som har barnprov tenderar att vara mycket kansligare an andra. De mer kansliga testen kan kunna upptacka laga halter av hCG sa tidigt som fyra dagar innan din period ar forfallen, eller sju dagar efter befruktningen.

Kansligheten for graviditetstestet hanvisas till runt omslaget som mIU / ml (mellan-varldsomspannande produkt for varje milliliter). Maternity test assortment i niva av kanslighet fran 10mIU / ml till 40 mlU / ml. Den nedersta siffran, desto battre delikat provet, tillsammans med det foregaende kan det diagnostisera barande barn.

Om du testar for tidigt under graviditeten, aven med ett kansligt test, kanske mangden hCG i din urin inte ar tillrackligt hog for att upptacka. Motta en falsk ogynnsam, varje gang en utvardering sager att du inte forvantar dig en baby och du helt enkelt ar, kan vara stressande.

Om du testar vid den tidpunkten som din period normalt beror pa, ungefar tva veckor efter att du har agglossning, kommer de flesta hem graviditetstest att ge noggranna resultat.

En tentamen kan eventuellt vara negativ for manga faktorer. Du kommer eventuellt inte vara gravid. Eller du kan ha agglossat pa vagen an du tanker, i stallet for att vara lika mycket vid sidan av graviditet nar du tanker.

En av tio damer kommer sakert att ha mycket sma mangder hCG-kvantiteter under en bortglomd tidsram. Men fa fortfarande inte din tid, test igen tre dagar senare om du har ett negativt resultat. Om du ar gravid kan halten av hormon byggas upp tillrackligt for att hamtas genom provet.

En blodanalys kan ocksa identifiera hCG. Bloodstream bedomningar ar definitivt mer kansliga an urinprov och kommer att diagnostisera att ha en baby fran ca 6 till 8 timmar efter agglossningen. Om det finns ett medicinskt behov kommer du inte att erbjudas ett blodprov for graviditet forran efter din period ar forfallen, och aven da bara, dock.

Tala med andra som hoppas kunna fa en baby genom att anmala sig till vart Aktivt vilande parti.